O nama

044portal cilja informirati građane Sisačko-moslavačke županije o svim relevantnim zbivanja u županiji. Stoga je naša ciljana skupina populacija u Sisačko-moslavačkoj županiji i regiji. Zbog stalnih kretanja ljudi ovaj format portala ima posebnu vrijednost.