Za promet se zatvara cesta u Brestu Pokupskom

Na dionici je predviđena rekonstrukcija kolnika te izvođenja asfalterskih radova
zatvorena cesta

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije obavještava o privremenom zatvaranju županijske ceste broj 3242 u mjestu Brest Pokupski, i to u dužini od 1865 metara.

Na spomenutoj dionici predviđena je rekonstrukcija kolnika te izvođenja asfalterskih radova.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od 19. do 21. srpnja svakodnevno u vremenu od 8 do 16 sati.

Obilazni pravac je Ž3242 Brest – D30 – D36 Žažina – NC Odra Sisačka – Vurot – Ž3242 Brest i obratno.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Petrinja
Sisačko-moslavačka županija