Visoka škola Ivanić-Grad postala Veleučilište

Ivanić-Grad danas ima oko 160 studenata, a pokretanjem studija sestrinstva ta će brojka kroz dvije do tri godine porasti na 300 studenata

Četiri godine nakon upisivanja prvih studenata, Visoka škola Ivanić-Grad postala je prepoznatljiva visokoškolska ustanova koja je u kratkom roku postigla više značajnih uspjeha.

Između ostaloga, ove jeseni promjenom Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Visoka škola Ivanić-Grad postala je Veleučilištem. Veleučilištem se ranije moglo postati samo ako se imaju tri različita studijska programa iz tri različita polja.

-Mi smo i u tom pravcu mogli započeti proceduru da Visoka škola postane Veleučilište, no sukladno novom Zakonu kojim su ujednačena nazivlja, jer više nema visokih škola, već su to sve veleučilišta, automatizmom smo postali Veleučilište. Novi nanovo će urediti nastavna i znanstveno nastavna zvanja, te kako će se nastavnici birati u nastavna zvanja. Između ostaloga, definiran je način financiranja visokoškolskih institucija. Ono što je važno za reći je kako gradovi i jedinice lokalne samouprave više neće moći osnivati visoko obrazovne institucije, što znači da je Ivanić-Grad ulovio zadnji vlak za osnivanje jedne ovakve institucije- kazao nam je dekan Veleučilišta Ivanić-Grad, Mile Marinčić otkrivši nam kako je sada pred Ustanovom veliki posao u pravnom smislu, a tiče se promjene dokumentacije i donošenja Statuta sa svim potrebitim pravilnicima.

-Prijelazni rok koji je pred nama je šest mjeseci u kojima moramo riješiti sve segmente uz dokumentaciju gledano s pravne strane. Kada govorimo o imenovanju naših ljudi sada ćemo imati predavača, višeg predavača, profesora stručnih studija i zadnja titula profesor stručnih studija u trajnom izboru. Za naše studente sve to znači daleko više, jer oni će sada biti rangirani u kvalifikacijskom okviru istovjetno studentima sveučilišnih studija. Između ostaloga, naši studenti diplomskih studija koji su do sada dobivali titulu diplomirani, od sada će novim Zakonom biti magistri struke- govori nam dekan Marinčić.

Osim ove bitne promjene, krajem ljeta Veleučilište Ivanić-Grad dobilo je Dopusnicu za studij sestrinstva koji će prve studente primiti sljedeće akademske godine.

-Čak se i unutar naše Ustanove osjetila doza skeptičnosti po tom pitanju. Bio je to ogroman posao koji je trebalo odraditi. Kod nas su to odradile tri do četiri osobe, pri čemu mi za to nismo odvojili dodatna financijska sredstva. Uspjeli smo provesti cijelu priču i ponosan sam na to. Prvotna zamisao bila je da s tim studijem započnemo već ove akademske godine, no kada smo sve sagledali odlučili smo kako s izvođenjem ovog studijskog programa krećemo 2023./2024- ističe dekan.

-Za nas je to jedan novi izazov koji vjerujem da ćemo prebroditi i da će u naredne dvije do tri godine Ivanić-Grad imati najmanje 300 studenata, što je za naš maleni gradić nepojmljivo i gotovo nevjerojatno- zaključio je dekan Veleučilišta Ivanić-Grad Mile Marinčić.