U Novskoj je započela podjela kompostera za kućnu upotrebu

Djelatnici komunalnog poduzeća Novokom započeli su s podjelom besplatnih kompostera na području Grada Novske.

Riječ je komposterima za kompostiranje biootpada u domaćinstvu, koje će na svoje kućne adrese dobiti 300-tinjak građana. Komposteri su nabavljeni uz potporu Grada, a namijenjeni su onim korisnicima koji su prethodno iskazali potrebu za vlastitim. S obzirom na veliku potražnju, u budućnosti se namjerava nabaviti još posuda s čime će građani doprinijeti smanjenju količine biootpada na odlagalištu Kurjakana.

Također, ovih su dana na više lokacija u gradu ugrađeni i polupodzemni kontejneri za odlaganje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike.

– Isto tako stanarima na tim lokacijama gdje su već postavljeni navedeni kontejneri,  podijeljene su i 40 litarske kante, plave i žute za odvojeno prikupljeni papir i plastiku kako bi i oni mogli započeti s odvajanjem otpada na “kućnom pragu”, objasnio je direktor Novokoma Tomislav Bogojević.

Uručenju prvih kompostera nazočio je i gradonačelnik Grada Novske Marin Piletić, koji je pritom naglasio da razina svijesti i brige o okolišu uvelike ovisi o građanima i recikliranju otpada.

Grad
Hrvatska
Novska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija