Županije preuzimaju poslove ureda državne uprave

Niz poslova koji su građani do sada obavljali u uredima državne uprave – od procjene vrijednosti nekretnina do braniteljskih pitanja, od sljedeće će godine biti povjereni županijama kako bi se podigla kvaliteta usluge i racionalizirala javna uprava – istaknuo je ministar uprave Lovro Kuščević na sastanku sa županima i predstavnicima Ministarstva financija na temu povjeravanja poslova ureda državne uprave županijama. Cilj ove reforme je uspostava normativnog okvira kojim se na cjelovit način uređuje sustav državne uprave.

Radi se o više od 200 različitih poslova koje su do sada obavljali uredi državne uprave, a s obzirom na poštivanje načela supsidijarnosti, ove će usluge biti bliže građanima i sukladne potrebama na terenu, koje regionalna samouprava najbolje poznaje.

Reformska mjera povjeravanja poslova državne uprave županijama trebala bi stupiti na snagu 1. siječnja 2020. godine, a kako bi cijeli proces bio učinkovit, potrebno je promijeniti 75 zakona, 9 uredbi i 46 pravilnika.

Aktualno
Hrvatska
Sisačko-moslavačka županija