Županija nastavlja sufinancirati rad pučkih kuhinja Merhameta i Caritasa

U rebalansu proračuna za ovu godinu nastojat će se osigurati i dodatna sredstva za pomoć u njihovu radu, najavio je župan Žinić

Pučke kuhinje Merhameta i Caritasa dobile su danas ugovore o sufinanciranju njihova rada od strane Sisačko-moslavačke županije.

Predstavnicima je ugovore uručio sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, koji se tom prilikom zahvalio Dobrotvornom društva Merhamet Sisak na sedam, a Caritasu Sisačke biskupije na punih deset godina skrbi o socijalno ugroženim stanovnicima Sisačko-moslavačke županije.

Obećao im je, svjestan veličine potreba, da će u rebalansu proračuna za ovu godinu nastojati osigurati dodatna sredstva za pomoć u njihovu radu.