Županija i Grad Glina otkupili Kuću hrvatske himne

U prostorijama Gradske uprave Grada Gline potpisan je ugovor o otkupu takozvane Kuće hrvatske himne.

Riječ je o zgradi u kojoj je prvi puta izvedena hrvatska himna Lijepa naša, a sredstva za spomenuti otkup osigurali su Grad Glina i Sisačko-moslavačka županija.

Kuća je do sada bila privatno vlasništvo, dok vrijednost nekretnine iznosi 737.700 kuna.

Naposljetku, u Kući hrvatske himne planira se otvoriti interpretacijski centar i muzej, a za čije će uređenje Grad Glina osigurati sredstva aplikacijom na natječaje iz fondova EU i Ministarstva kulture.

Glina
Grad
Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija