Županija dobila milijun zlota pomoći Mazowieckog vojvodstva za saniranje posljedica potresa

Stanovnici Mazowieckog vojvodstva su u humanitarnoj akciji prikupili milijun zlota (oko 216 000 eura) sa željom da ih doniraju za saniranje posljedica katastrofalnog potresa
milijun zlota

Na online sastanku s maršalekom Mazowieckog vojvodstva iz Poljske Adamom Struzikom i hrvatskim veleposlanikom u Republici Poljskoj Tomislavom Vidoševićem, sisačko-moslavački župan Ivo Žinić simbolički je popratio predaju novčanih sredstava.

Naime, stanovnici Mazowieckog vojvodstva su u humanitarnoj akciji prikupili milijun zlota (oko 216 000 eura) sa željom da ih, uz posredovanje Crvenog križa Poljske, doniraju za saniranje posljedica katastrofalnog potresa. Dogovoreno je da Crveni križ Poljske i Hrvatske reguliraju slanje sredstava.

– Nije samo ovaj novac bitan, nego je bitno da je ne samo ovo vojvodstvo nego i cijela Poljska uvijek uz hrvatski narod. I u osamostaljenju Hrvatske, u Domovinskom ratu, uvijek ste bili uz nas i na tome Vam hvala!, poručio je župan Žinić.

Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija