Zlatko Babić ostaje na čelu LAG-a Moslavina

Novi mandat povjeren je i dosadašnjim dopredsjednicima Marku Magdiću te Josipu Bilandžiji

Grad Kutina

U hotelu Kutina održana je redovna izborna skupština LAG-a Moslavina, kojoj je nazočilo 50 članova s podjednakom zastupljenosti sve tri interesne skupine (javna, civilna i gospodarska).

Na skupštini je donesena odluka da predsjednik ostane dosadašnji Zlatko Babić, kao i dopredsjednici Marko Magdić te Josip Bilandžija. Članovima je predstavljeno, a potom i jednoglasno izabrano radno tijelo skupštine, verifikacijska komisija, izborno povjerenstvo, zapisničar te dva ovjerovitelja zapisnika. Uz to je donesena odluka o novom sastavu Upravnog odbora i odluka o novom sastavu Nadzornog odbora.

Nakon toga na glasovanje je dano i primanje u članstvo tri nova člana, a u nastavku je, također jednoglasno usvojen prijedlog poslovnika o radu, kao i izvješće o radu te financijsko izvješće za 2020. godinu. Usvojen je i plan rada za 2022. godinu, kao i financijski plan za 2022. godinu.