Zdravstveni sustav bit će dobro opskrbljen

Zdravstveni sustav bit će dobro opskrbljen tijekom suzbijanja epidemije koronavirusa, poručuju iz Hrvatske gospodarske komore.

– Prodaja je koncentrirana na hrvatsko tržište i naš će zdravstveni sustav biti dobro opskrbljen. Lijekova za suzbijanje temperature, kao i onih koji se koriste za liječenje simptoma koronavirusa, te dezinficijensa ima dovoljno. Jedino čega ima u smanjenom obujmu su maske i rukavice, rekla je direktorica Sektora za trgovinu HGK Tomislava Ravlić.

Istaknula je da domaća industrija uvodi treću smjenu kako bi osigurala dovoljan broj potrepština.

Uz zalihe, opskrbni lanac dobro funkcionira, a iz veledrogerija naglašavaju da mjesta panici nema.