ZAVRŠENI RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG VRTIĆA GVOZD

20181114_134607

Dana 14. studenog 2018. godine izvršena je primopredaja radova na uređenju Dječjeg
vrtićau Gvozdu prema „Projektu ulaganja u objekte dječjih vrtića“ sukladno Programu
podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Ukupna vrijednost navedene
investicije je 214.058,75 kuna od čega je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku sufinanciralo iznos od 160.582,00 kuna a ostatak je osigurala Općina Gvozd iz vlastitih izvora.

(www.gvozd.hr)

Gvozd
Hrvatska
Općina
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija