Završavaju se radovi na reciklažnom dvorištu Stari Sisak

U kolovozu završavaju radovi na reciklažnom dvorištu Sisak Stari.

Naime, Grad Sisak sklopio je u veljači prošle godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta za što su ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od gotovo 3,6 milijuna kuna.

Osiguravanjem infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada te provođenjem informativno-obrazovnih aktivnosti značajno će se utjecati na zaštitu okoliša smanjenjem količine otpada na dosadašnjem odlagalištu te će se pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom u Gradu.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija
Sisak