Uključilo se tridesetak volontera

Započela izrada nove Volonterske politike Grada Siska

Dosadašnja Volonterska politika Grada Siska dala je dobre rezultate i povezala volontersku scenu
Volonteri-4-1024×683

Početnim sastankom u Centru kreativne industrije u Sisku, jučer je krenula izrada nove Volonterske politike Grada Siska za razdoblje 2023. – 2027.

Dosadašnja Volonterska politika Grada Siska dala je dobre rezultate i povezala volontersku scenu, a Sisak ima i lijep običaj godišnjeg nagrađivanja najistaknutijih volontera i organizacija od 2009. godine. Grad Sisak u suradnji s Agencijom lokalne demokracije Sisak pokrenuo je ovu aktivnost u sklopu projekta EPIC financiranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju AMIF Europske unije. Nedavno je, u sklopu istog projekta, novom opremom za učenje kroz igru opremljen jedinstveni Centar igre u OŠ Braće Bobetko.

U izradu novog dokumenta uključilo se tridesetak volontera, predstavnika migrantske zajednice te udruga i ustanova iz Siska koje, u različitim područjima društvenog djelovanja, u svoje programe uključuju volontere ili su zainteresirane za što kvalitetniji razvoj volonterstva. Nova Volonterska politika trebala bi biti dokument koji će na još učinkovitiji način poticati razvoj održivog volontiranja na području Siska u skladu s europskim i nacionalnim društvenim trendovima i prioritetima, a sve u skladu s potrebama lokalne zajednice. Kada nacrt dokumenta, čiji proces nastanka vodi DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, bude gotov, bit će upućen na usvajanje Gradskom vijeću Grada Siska.

Temeljni dokumenti za izradu Volonterske politike za razdoblje 2023. – 2027. godine su Volonterska politika Grada Siska za razdoblje 2015. – 2020. (produženo do 2022.), Zakon o volonterstvu, Etički kodeks volontera i Nacrt za europsko volontiranje 2030 . Proces izrade Volonterske politike temelji se na načelima transparentnosti, sudioničkog planiranja, uključivosti i suradnje.

Događanja
Sisak