Započela izgradnja vidikovca u Osekovu

Riječ je o aktivnosti koja je sastavni dio projekta izgradnje Posjetiteljskog centra "Crna roda" na ulazu u Park prirode Lonjsko polje u Osekovu

Krenuli su radovi na izgradnji vidikovca uz rijeku Lonju u Osekovu. Riječ je o aktivnosti koja je sastavni dio projekta izgradnje Posjetiteljskog centra “Crna roda” na ulazu u Park prirode Lonjsko polje u Osekovu.

Kako bi se omogućio pristup izvođačima radova na gradilište do rijeke Lonje, Grad Popovača je osigurao izgradnju puta za pristup mehanizacije odnosno budućih posjetitelja vidikovca.

– Cesta će se jednim dijelom izvesti kao makadamska, dok će ostatak biti izveden kao zemljani put. U sklopu ovih radova izgradit će se i propusti na depresijama u samom polju. Prilikom izgradnje vodi se računa da se postojeći put uklopi u ukupni izgled ovog terena, objasnio je gradonačelnik Josip Mišković koji je obišao radove.

Grad Popovača u proračunu je također osigurao i sredstva za opremanje Posjetiteljskog centra multimedijom kao i za izgradnju ograde oko objekta. Kompletni završetak na izgradnji i uređenju Centra očekuje se krajem ljeta ove godine.