Zabrana prometa za teretna vozila s priključnim vozilima na dvije županijske ceste

Privremena zabrana prometa na snazi je do 1. ožujka 2024. godine
zabrana prometa

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije donijela je odluku o privremenoj zabrani prometa za teretne automobile s priključnim vozilom na ŽC 3124 Voloder-Kutina-Novska i ŽC 3252 od Novske-Borovac-granica SMŽ do 1. ožujka 2024. godine.

Zabrana se ne odnosi na vozila trgovačkih obrta i društava koja imaju sjedište uz navedene prometnice te vozila koje uz njih obavljaju istovar, utovar ili servis. Obilazna cesta je autocesta A3.

Glavni cilj ove odluke je zaštita paralelnih cesta koje se nalaze u koridorima autocesta od njihovog prekomjernog uništavanja te podizanje razine sigurnosti na njima.

Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija