Za Siščane u srpnju započinje edukacija za pomoćnika u nastavi

U sklopu projekta “Rukom pod ruku” u Sisku se provodi edukacija za pomoćnika u nastavi.

Na edukaciju se mogu prijaviti svi poslovno sposobni državljani RH i EU, koji imaju završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje te prijavljeno boravište ili prebivalište na području Grada Siska. Krajnji rok za prijavu i predaju potrebne dokumentacije poput životopisa te dokaza o državljanstvu, stručnoj spremi i boravištu/prebivalištu je 2. srpnja u 14 sati, dok će se edukacija provoditi u razdoblju od 9. do 11. srpnja u prostorijama Osnovne škole 22. lipnja.

Polaznici će se tako upoznati s osnovnim načelima obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje, karakteristike svih vrsta teškoća, kao i pružanja podrške učenicima u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina. Edukacija traje sveukupno 20 sati, a financirana je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija
Sisak