Za razvoj predškolske djelatnosti Dječjem vrtiću Petrinjčica gotovo 250 tisuća kuna

Petrinja je jedan od 25 gradova koji su ostvarili potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade
Dodjela_zajednickaGrad Petrinja

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić svečano je uručila ugovore o dodjeli financijskih sredstava gradovima Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022.

Financijsku potporu ostvarilo je 25 gradova, a među njima je i Grad Petrinja, kojem je za Dječji vrtić Petrinjčica dodijeljeno 247.500 kuna. Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, u ime Grada Petrinje i gradonačelnice Komes, potpisala je i preuzela viša savjetnica u Stručnoj službi Grada, Ana Aleksić Pezelj, u čijoj je pratnji bila i ravnateljica Dječjeg vrtića Petrinjčica Nataša Vidović.

Dodijeljena financijska sredstva koristit će se isključivo kao potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti: izdatke za radnike – bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece – materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, kao i prijevoz djece.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Petrinja
Sisačko-moslavačka županija