Za programe u socijalnoj skrbi Županija osigurala 420 tisuća kuna

Image00002

Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, potpisao je s korisnicima sporazume za koje su sredstva u iznosu od 420 tisuća kuna osigurana putem programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. Tom prilikom župan je potpisao ugovore s Centrom za žene Adela, Hrvatskim Crvenim križem-Zajednica udruga društava Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije, Udrugom osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije i Udrugom slijepih Sisačko-moslavačke županije.

Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija