Za obranu od poplava novih 90 kilometara nasipa u županiji

U Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije župan Ivo Žinić održao je radni sastanak s generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem.

Jedna od tema sastanka bila je provedba aktualnog EU projekta zaštite od poplava na području Sisačko-moslavačke županije, a koji uz navedenu obuhvaća i Karlovačku te Zagrebačku županiju. Projekt je vrijedan preko 900 milijuna kuna te se nastavlja na nedavno doneseni Zakon o obrani od poplava sliva rijeke Kupe, kojeg je uz potporu Ministarstva zaštite okoliša i energetike donijela Vlada Republike Hrvatske. Spomenutim je Zakonom ubrzan proces pripreme svih potrebnih akata, rješavanja imovinsko-pravnih pitanja te gradnje. Također, projekt se vrlo brzo planira aplicirati na sredstva Europske unije, čime bi se ostvarilo 85% od ukupnog iznosa.

– Dobar dio posla je obavljen. Veliku količinu projektne dokumentacije već posjedujemo, a jedna od mjera i rezultata bit će usvajanje izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, na koji ćemo se nadograditi kao investitori vodnih građevina. Na taj ćemo način, uz omogućeno brže rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, krenuti u realizaciju smanjenja rizika od pojave poplava na slivu rijeke Kupe, objasnio je Đuroković.

Gradnja dionica započinje 2020. godine, dok je dovršetak cijelog projekta predviđen za 2023. godinu. Prvi zahvat obuhvatit će potez Staro Pračno-Odra, zatim nasip kod Brkiševine, Starog Broda i Farkašića, nastavlja se u Petrinji i Mošćenici te se završava na području Grede i Odre. Naime, Odransko polje već služi kao prostor retencije, stoga će biti pojačano novim nasipima do Općina Lekenik i Martinska Ves.

– Na području naše županije gradilo bi se preko 90 kilometara nasipa, od toga 60 kilometara novih. Uz izgradnju nasipa planira se dovršiti kanal Kupa-Kupa koji bi trebao biti povezan s budućom retencijom Kupčina na području Karlovačke županije. Na taj bi način velika količina vode koja bi bila puštena preko Karlovca, na tom dijelu bila zaustavljena te kasnije regulirana i puštana u rijeku Kupu na području naše županije, istaknuo je župan Žinić.

Na sastanku je, također bilo riječi o suradnji Sisačko-moslavačke županije s Hrvatskim vodama i Hrvatskim cestama na zajedničkim projektima održavanja cestovne infrastrukture i obnove zaštitnih nasipa. U tom kontekstu, potrebne sanacije dobit će cesta koja prolazi kroz Brezovaču, a povezuje Sisak s Popovačom, potom državna cesta Sisak-Karlovac na području Letovanića te dio nasipa uz rijeku Unu u mjestu Tanac na državnoj cesti Jasenovac-Hrvatska Dubica.

Radnom su sastanku nazočili predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije te Područnog ureda za katastar Sisak.

Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija