VIDEO: Biokovo ponovno tone u smeću

Vodostaj rijeke Kupe je u porastu te sada njome plove naplavine granja i drveća koje se zadržavaju na pramcu usidrenog broda “Biokovo”. Građani se nadaju da neće morati na njih ponovno upozoravati i nakon nekoliko mjeseci.