Uspješno okončan još jedan projekt Grada Novske i Državne geodetske uprave

Grad Novska i Državna geodetska uprava uspješno su završili  još jedan zajednički projekt.

Naime, zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave Antun Vidaković uručio je Odluku o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata Katastra nekretnina za K.O. općinu Novska nova –zona1, gradonačelniku Grada Novske Marinu Piletiću.

S katastarskim izmjerom K.O. Bročice i Novske, krenulo se još  2008. godine radi sređivanja nekretnina na području Grada Novske, a projektom se, također doprinijelo i sređivanju zemljišnih knjiga te upravljanju prostorom, važnim za pokretanjem svih oblika gospodarskih djelatnosti.

Geoinformatizaciju prostornih podataka Grad Novska je započeo još devedesetih godina, a Prostorni ili geografski informacijski sustav dostupan je i na službenim stranicama Grada. Naposljetku, višenamjenski prostorno informacijski sustav u funkciji je upravljanja prostorom  te omogućuje bržu i kvalitetniju dostupnost zemljišnih podataka, podataka o katastru, digitalni orto-foto, Prostorni  i Urbanistički plan uređenja, kućne brojeve i imena ulica.

 

Grad
Hrvatska
Novska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija