Udruga gradova i općina RH u Kutini održala edukaciju na temu savjeta mladih i lokalne samouprave

U suradnji s Udrugom gradova i općina RH, Kutina je provela jednodnevnu edukacija namijenjenu članovima Savjeta mladih te predstavnicima izvršnih i predstavničkih vlasti, stručnih službi i zainteresiranim pojedincima. U prostorijama Poduzetničkog inkubatora Kutina, dva su trenera proteklog vikenda sudionicima predstavila svoja iskustva i znanja s područja lokalne samouprave i djelovanja savjeta mladih.

Polaznici su prošli program u 3 modula, a on obuhvaća sustav lokalne i područne samouprave, Zakon o savjetima mladih te odnose izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i savjeta mladih. Po završetku edukacije svi su polaznici dobili potvrde o sudjelovanju.