U tijeku je asfaltiranje oko 3 kilometra cesta na području Popovače

U tijeku su radovi asfaltiranja prometnica na području Popovače, Strušca i Osekova. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 1.6 milijuna kuna, financiranih u jednakom udjelu od strane Grada Popovače i Županijske uprave za ceste SMŽ.

Ovim radovima izvršit će se asfaltiranje prometnica ukupne duljine oko 2.7 kilometara, koje obuhvaćaju ulicu Zapolic u naselju Stružec, dionicu koja vodi prema Moslavačkoj Slatini u naselju Mikulanica te dio ceste do groblja prema Ravniku u naselju Osekovo.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Popovača
Sisačko-moslavačka županija