U sklopu projekta “Gradski program za mlade” u Sisku najavljena Forum diskusija

Grad Sisak najavio je nadolazeću Forum diskusiju “Gradski program za mlade” koja će se, 28. svibnja, održati u prostoru Osnovne škole 22. lipnja.

Na diskusiji mogu sudjelovati svi zainteresirani od 15 do 30 godina, a njome se želi ostvariti dijalog između relevantnih donositelja odluka i sisačke mladeži, kojoj se nastoji približiti važnost njihovog angažmana u donošenju odluka, kao i potaknuti na uključivanje u procese predlaganja i izrade politike za mlade.

Forum diskusija prva je aktivnost projekta “Gradski program za mlade Grada Siska”, a kojeg Grad provodi u partnerstvu s Koordinacijom udruga mladih Siska. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz Program Erasmus+, a njegov je cilj izraditi i unaprijediti provedbu politika za mlade kroz uspostavu strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka u Gradu Sisku.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija
Sisak