U Sisku održana tradicionalna Šumarska zabava

U prostorijama Hotela Panonija u Sisku, održana je tradicionalna Šumarska zabava u organizaciji Hrvatskog šumarskog društva – ogranak Sisak.

Hrvatsko šumarsko društvo od 1846. godine okuplja stručnjake iz područja šumarstva, lovstva te prerade i uporabe drva. Trenutno u Republici Hrvatskoj djeluje 19 ogranaka sa sveukupno 2.700 članova, dok je onaj sisački s aktivnijim radom započeo još 90-tih godina. Nastavno, prva Šumarska zabava organizirana je 2001. godine.

– Vrlo je bitno upravljanje drvnom masom. Mi se kao županija priključujemo njihovim aktivnostima, tako da smo i ove godine očistili nekoliko šuma, gdje stanovnici nemaju naviku da naše šume moramo čuvati. Mi nismo naše šume posudili od predaka, nego od potomaka, koji će nastaviti brinuti i gospodariti šumama, istaknuo je na proslavi župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić te napomenuo kako 44% teritorija županije pokrivaju upravo šume.

Također, Sisačko-moslavačka županija posjeduje najjaču drvu industriju u okolici, a iako sječa drvnog blaga posljednjih godina postaje sve veći problem, učestala pošumljavanja i dodavanje novih površina ukazuju na kvalitetno gospodarenje ovim važnim resursom.

Događanja
Grad
Hrvatska
Sisačko-moslavačka županija
Sisak