U sisačkoj bolnici održana demonstracija dezinfekcije ozonom

Implementacija ozona u procesu dezinfekcije povećala bi djelotvornost i unaprijedila sigurnost usluga koje bolnica pruža

U Općoj bolnici “dr. Ivo Pedišić” danas je održana prezentacija korištenja ozona u procesu dezinfekcije.

Naime, Opća bolnica u svim svojim sastavnicama ima kontinuiranu potrebu za provedbom kvalitetne i redovite dezinfekcije prostora, namještaja, opreme i materijala koji se koriste višekratno. Sukladno tome, korištenje ozona u tom bi procesu povećalo djelotvornost i unaprijedilo sigurnost usluga koje bolnica pruža.

Demonstraciji su nazočili župan Ivo Žinić te njegov zamjernik Roman Rosavec.