U Popovaču i Voloder stigao besplatni WiFi

Besplatan WiFi pristup uveden je u Gradskoj upravi, Vijećnici, Domu zdravlja, Vinskom podrumu, DVD tornju, Domu kulture, Sportskoj dvorani Osnovne škole Zorke Sever, Tribinama Moslavac i Pučkom domu Voloder

Inicijativom WiFi4EU u općinama i gradovima diljem Europe promiče se besplatan WiFi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji. U projektu je sudjelovao i Grad Popovača te je ostvario vaučer Izvršne agencije za inovacije i mreže u vrijednosti od 15 tisuća eura.

Besplatan WiFi pristup tako je uveden u Gradskoj upravi, Vijećnici, Domu zdravlja, Vinskom podrumu, DVD tornju, Domu kulture, Sportskoj dvorani Osnovne škole Zorke Sever, Tribinama Moslavac i Pučkom domu Voloder.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Popovača
Sisačko-moslavačka županija