U Popovači održan 2. modul edukacije “Menadžment volontera”

Na radionici je sudjelovalo šest sudionika, a tema drugog modula je bila "Potvrda o stečenim kompetencijama i promocija potvrde"

Grad Kutina

U prostorijama Gradske vijećnice u Popovači održan je drugi, završni modul edukacije “Menadžment volontera” u sklopu programa Volonterskog centra Zaklada Sandra Stojić Kutina.

Na radionici je sudjelovalo šest sudionika, a tema drugog modula je bila “Potvrda o stečenim kompetencijama i promocija potvrde”.

Sudionici su, nakon saslušanog predavanja i dobivenih informacija, na kreativan način sami ispisali potvrdu o stečenim kompetencijama za postojećeg ili zamišljenog volontera u svojoj organizaciji.

Po završetku edukacije svi su dobili potvrdu o sudjelovanju, odnosno o osposobljenosti za Koordinatora volontera.