U Petrinji potpisan sporazum o izgradnji 50 montažnih drvenih kuća

Sporazum su potpisali gradonačelnik Grada Petrinje Darinko Dumbović i predsjednica Udruge "Bauern helfen Bauern – Salzburg" Theodora Eberle, a riječ je o uspostavi osnovnih načela i ostalih uvjeta u zajedničkoj provedbi aktivnosti u projektu "Kuća nade"
sporazum petrinjaGrad Petrinja

U prostoru izmještene Gradske uprave, gradonačelnik Grada Petrinje Darinko Dumbović i predsjednica Udruge “Bauern helfen Bauern – Salzburg” Theodora Eberle potpisali su sporazum o suradnji u provedbi aktivnosti na osiguranju privremenog smještaja stradalnicima u potresima na području Grada Petrinje.

– Ovo je događaj koji prije svega ima humanitarni karakter, karakter nije samo od jučer, nego je to na kraju jedna velika, ljudska, prirodna i dostojanstvena priča koja daje ovdje podršku opstanka stanovništva. Ovaj sporazum neka bude garancija svega onoga što ćemo zajednički napraviti za dobrobit svakog čovjeka koji je ovdje nastradao, rekao je Dumbović.

Svrha ovog sporazuma je uspostava osnovnih načela i ostalih uvjeta u zajedničkoj provedbi aktivnosti u projektu “Kuća nade”. Ovim sporazumom Grad Petrinja se obavezuje da će u prethodno dogovorenoj dinamici, a do 30. rujna 2021. godine, financirati izgradnju 50 temelja, a “Bauern helfen Bauern – Salzburg” se obavezuje da će izgraditi 50 tipskih montažnih drvenih kuća.

– Želim još jednom istaknuti da su ovo privatne donacije, sve su to moja obitelj i prijatelji donirali. Svaka ova kuća, svaka ova donacija ima svog privatnog donatora i kada oni vide da je to zaista iskorišteno onako kako treba ja vam garantiram da će oni i dalje pomoći svaku obitelj na način na koji to bude bilo moguće. Mi vidimo da je potreba zaista beskrajno velika, ne vidim ni početak ni kraj ovome svemu, mi ćemo biti jedne puzzle u ovom čitavom projektu da bi ovaj grad ponovno dobio svoje dostojanstvo koje zaslužuje, nadodala je Eberle.

Grad
Hrvatska
Ostalo
Petrinja
Sisačko-moslavačka županija