U parku u Križu završena rekonstrukcija stepenica

Nove stepenice osim svojom funkcionalnošću, sada kriškom parku daju sasvim novu vizuru koja je posebno vidljiva noću

Završena je rekonstrukcija starih stepenica u parku u Križu. Nove stepenice osim svojom funkcionalnošću, sada kriškom parku daju sasvim novu vizuru koja je posebno vidljiva noću.

Uređenje parka u Križu, odnosno rekonstrukciju stepenica s ugradnjom rasvjetnih tijela, izvršila je tvrtka HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o. Križ, a spomenuti radovi Općinu su stajali oko 237 tisuća kuna.

S obzirom na činjenicu da su stare stepenice bile doista devastirane i u ruševnom stanju te su predstavljale opasnost za građane, Općina je u ljetnom periodu, kada nema mnogo djece i građana, iskoristila priliku i krenula s pripremnim radovima za rekonstrukciju odnosno izgradnju novih stepenica koje su napravljene od istih materijala i u istim proporcijama kao i stare, vodeći računa da se ne mijenjaju vizure stoljetnog parka odnosno kulturno povijesne cjeline.

Stepenice se nalaze unutar kulturno povijesne cjeline koja obuhvaća centar Križa, odnosno park koji je u zoni B (djelomične zaštite povijesnih struktura). Ministarstvo kulture dalo je suglasnost na provedene radove rekonstrukcije stepenica u parku u Križu.

Uređenje parka nastavlja se i postavom nove parkovne opreme odnosno klupa i koševa za smeće.

Hrvatska
Ostalo
Regija