U Novskoj predstavljen strateški Program za mlade

U Novskoj je održana završna konferencija i predstavljeni su rezultati projekta “Uključiti se i biti uključen – Program za mlade Grada Novske”. Projekt, kojeg je sufinanciralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalne politike, napisala je Razvojna agencija NORA, a proveo Grad u partnerstvu sa Srednjom školom Novska te pod voditeljskom palicom Ivana Filipovića.

Iz projekta je proizašao Program za mlade 2019. – 2023. strateški dokument s predviđenim prioritetima i mjerama kojima se nastoji odgovoriti na potrebe mladih u gradu poput mogućnosti zapošljavanja, obrazovanja, novih zabavnih sadržaja, programa volontiranja te mogućnosti uključivanja u aktivnosti i život lokalne zajednice. U projektu je sudjelovalo preko 300 mladih s područja Grada Novske, a svoje su potrebe definirali kroz anketno istraživanje koje je provedeno u prvoj polovici ove godine, a dodatno su o problemima raspravljali i na parlaonicama u Centru za mlade.

U izradi ovog dokumenta, također su sudjelovali i predstavnici lokalne vlasti te svih institucija i organizacija civilnog društva koji na direktan ili indirektan način rade s mladima, dok je u rujnu Program odobrilo i Gradsko vijeće kao temelj za buduće planiranje politika prema i za mlade.