U Križu započeo jedan od najvećih “vanjskih” infrastrukturnih projekata

Lidl započeo s izgradnjom logističko-distributivnog centra

Ovih je dana započela prva faza izgradnje jednog od najvećih infrastrukturnih projekata vanjskog investitora u Općini Križ. Riječ je o prvoj fazi izgradnje logističko-distributivnog centra tvrtke Lidl.

Ta bi faza radova trebala trajati godinu dana, a uključuje zemljane radove, ugradnju zamjenskog kamenog materijala, te izradu betonskih temelja. Predviđa se da bi spomenuta investicija trebala biti privedena kraju do sredine 2023. godine.

Ova investicija izuzetno je bitna za daljnji razvoj gospodarstva Općine Križ, ali i cijele lokalne zajednice budući da se predviđa zapošljavanje više od 100 osoba.