Službe su na terenu

U Galdovu popustio nasip

Voda preplavila barake bivše radne akcije
Kod Siska poplavljen kompleks za terapijsko jahanje nakon popuštanja nasipaEdina Zuko/PIXSELL

Vodena bujica rijeke Save probila je jutros nasip u sisačkoj četvrti Galdovo poplavivši objekte na području naselja bivše Omladinske radne akcije, ugrozivši pritom i konje Udruge za terapijsko jahanja KAS koji su srećom spašeni.

Riječ je o nasipu koji je bio osjetno oštećen za vrijeme potresa, a već se dvije godine sanira. Najprije je prodrla podzemna voda, nakon čega je oko 9 sati probijena boks barijera, pa je voda preplavila barake bivše radne akcije.

Ubrzo je razina vode narasla do krovova baraka u kojima su bile smještene neke humanitarne udruge, a u jednoj je bila i arhiva sisačke Opće bolnice. Najveća je šteta prouzročena na objektima Udruge za terapijsko jahanje KAS, ali su svi konji smješteni na sigurno.

Budući da su objekti naselja okruženi sigurnim nasipima, kao retencija, nije došlo do izlijevanja vode u privatne kuće ili prometnice. Brzom intervencijom počela je sanacija nasipa i ispumpavanje vode snažnim crpkama u Savu.

Događanja
Sisak