U Dječjem vrtiću Petrinjčica održana radionica “Otpad odijeli – prirodu razveseli”

Djeca su izradila edukativno informativne plakate za koje je Grad Petrinja izradio jumbo plakate i postavio na tri lokacije

Grad Petrinja

Grad Petrinja u suradnji s Komunalcem Petrinja d.o.o. započeo je s provedbom informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svom području.

Edukativna aktivnost o sustavu gospodarenjem otpadom “Otpad odijeli – prirodu razveseli” održana je u Dječjem vrtiću Petrinjčica – Objekt Izvor, djeca u skupini Lavići te Objekt Kapljica, djeca u skupini Medvjedići.

Cilj ovih radionica je što bolje približiti tematiku gospodarenja otpadom djeci kroz četiri podteme projekta – sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje, kućno kompostiranje otpada te ponovna upotreba predmeta.

U sklopu radionice, kroz igru, djeca su izradila edukativno informativne plakate za koje je Grad Petrinja izradio jumbo plakate i postavio na tri lokacije – u Ulici Stjepana Radića i Zagrebačkoj ulici u Petrinji te u Ante Starčevića u Mošćenici.

U sklopu provođenja aktivnosti djeca su na poklon dobila male platnene vrećice koje su zatim sama oslikala i ukrasila te bojanke osmišljene na temu recikliranja otpada.