U Banovoj Jarugi održana pokazno terenska vježba civilne zaštite

Prema scenariju vježbe, koja je održana na lokaciji akumulacijskog jezera Banova Jaruga popustila je brana

Grad Kutina

Članovi postrojbe civilne zaštite Grada Kutine sudjelovali su jučer na pokazno terenskoj vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite na temu nastanka ugroze od poplave.

Prema scenariju vježbe, koja je održana na lokaciji akumulacijskog jezera Banova Jaruga popustila je brana. Županijski centar 112 zaprimio je dojavu o nastanku ugroze te tu informaciju prosljeđuje Stožeru civilne zaštite Grada Kutine. Zbog moguće ugroze od poplave načelnica Stožera civilne zaštite Grada Kutine žurno donosi odluku o mobilizaciji postrojbi civilne zaštite Grada Kutine. Osim toga, postoji i sumnja da je privremeno obustavljeno prometovanje, pa se operativne snage moraju prevoziti čamcima.

Vježbu je organizirao Stožer civilne zaštite Grada Kutine, a sudjelovali su i djelatnici Hrvatskih voda – ispostava Kutina, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Lonja-Trebež”, HGSS – Kutina, Javna vatrogasna postrojba Kutina, djelatnici tvrtke Binđo, DVD Katoličke Čaire, DVD Husain, DVD Janja Lipa, DVD Međurić, DVD Selište i DVD Šartovac.

Po završetku vježbe u prostorijama Hrvatskih voda u Zbjegovači analizirana je vježba, te je održana prezentacija na temu poplava od strane djelatnika Hrvatskih voda – ispostava Kutina.