Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije sumirala učinjeno u 2020. godini

Budući da je 2020. godinu obilježila kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa, djelovanje turističkih zajednica bilo je izrazito otežano i TZ SMŽ se prilagodila situaciji te djelovala prema epidemiološkim mogućnostima
turističko vijeće smž

Održana je sjednica Turističkog vijeća Sisačko-moslavačke županije na kojoj je usvojeno izvršenje Programa rada za 2020. godinu.

Kako je istaknuto na sjednici, Turistička zajednica potiče i pomaže u razvoju turizma na područjima koja nisu turistički razvijena, i to razvijanjem novih turističkih proizvoda. Tako je i u 2020. godini pružala stručnu i svaku drugu pomoć turističkim zajednicama s područja županije u pitanjima bitnim za njihovo djelovanje i razvoj.

Budući da je 2020. godinu obilježila kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa, djelovanje turističkih zajednica bilo je izrazito otežano i TZ SMŽ se prilagodila situaciji te djelovala prema epidemiološkim mogućnostima.

Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija