Tea Krakar predsjednica Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije

Dobila je jednoglasnu podršku
savjet mladih smž

Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije za novu predsjednicu izabrana je Tea Krakar, a za zamjenika Marin Barić.

Predsjednik Županijske skupštine Mato Fofić, koji je vodio sjednicu do konstituiranja i izbora predsjedništva, čestitao je novoizabranom vodstvu Savjeta mladih i istaknuo kako od njih očekuje aktivnost i velik broj prijedloga, koji će uvrstiti u proceduru Županijske skupštine.

U svom je nastupnom obraćanju predsjednica Tea Krakar, koja je kao i njen zamjenik izabrana jednoglasnom odlukom 11 članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije, iskazala uvjerenje u kvalitetan rad na korist svih mladih Sisačko-moslavačke županije. Na sjednici je usvojen i novi Poslovnik o radu Savjeta mladih.

Županijski savjet mladih osnovan je kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine s ciljem osiguravanja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka od interesa i značaja za mlade.

Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija