ŠNAJDERAJ KUD-A ŠUBIĆ – Polaznice naučile tkati, šivati i čuvati kulturnu i folklornu baštinu

Kroz program osposobljavanja Šnajderaj uspješno je prošlo više polaznica. U osam mjeseci koliko je se program provodio, polaznici su se upoznali s kulturnom i folklornom baštinom novljanskog kraja, učili su plesati, izrađivati dijelove i raditi rekonstrukciju narodnih nošnji, učile tkati na tkalačkom stanu i osposobile se za šivanje i krojačke prepravke.

Ovaj projekt KUD-a Šubić i Razvojne agencije NORA Novska, odobren je na natječaju i dobio potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, što je omogućilo i zapošljavanja jedne osobe. Šnajderaj je vodila Maja Josić, koja je na završnoj svečanosti predstavila dinamiku i provedbu projekta.

Realizaciju projekta pomogli su i POU Novska kao i Srednja škola Novska, Ilija Gregorić, koji je vodio tečaj tkanja, kao i Gordana Grabovac, koja je vodila edukaciju rada na šivačem stroju. Polaznicama šivanja, Maji Josić, Katarini Kovačević, Lani Iličić, Matei Sertić Stublija i Moniki Martinović, na prigodnoj svečanost uz kraj provedbe Šnajderaja uručena su Uvjerenja o osposobljavanju.