Sisačko-moslavačka županija europskim novcem do zelene tranzicije

Sisačko-moslavačka županija ima visoko zagađujuće industrije koje čine značajan udio u emisijama stakleničkih plinova

Europska komisija odobrila je iznos od 179 milijuna eura iz Fonda za pravednu tranziciju za dvije hrvatske županije – Istarsku i Sisačko-moslavačku.

Sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju namijenjena su u prvom u prvom redu državama i regijama koje najviše ovise o fosilnim gorivima kako bi one lakše prošle tranziciju prema niskougljičnom gospodarstvu. Novac iz toga fonda je prije svega namijenjen za prekvalifikaciju radnika koji rade u djelatnostima s visokim emisijama stakleničkih plinova i za otvaranje novih, čišćih radnih mjesta.

Sisačko-moslavačka županija ima visoko zagađujuće industrije koje čine značajan udio u emisijama stakleničkih plinova. Fond će podupirati ekonomsku diversifikaciju ulaganjem u inovacije malih i srednjih poduzeća, uključujući kroz suradnju sa sveučilištima, i poticanjem novih poslovnih modela, s posebnim naglaskom na industriju informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Također će se financirati prekvalificiranje i usavršavanje radnika u lokalnim kemijskim i rafinerijskim industrijama, čime će se pomoći u zadržavanju radne snage u regiji, dodaje Komisija.