Sisačkim studentima subvencija željezničkog i autobusnog prijevoza

Grad Sisak će subvencionirati 25% troškova mjesečnih i polumjesečnih karata za prijevoz željeznicom na relaciji Sisak Caprag/Sisak–Zagreb te za prijevoz autobusom na relacijama Sisak–Zagreb, Sisak–Petrinja i Sisak–Kutina

Grad Sisak će studentima sa svog područja i u akademskoj godini 2021./2022. subvencionirati 25% troškova mjesečnih i polumjesečnih karata za prijevoz željeznicom na relaciji Sisak Caprag/Sisak–Zagreb te za prijevoz autobusom na relacijama Sisak–Zagreb, Sisak–Petrinja i Sisak–Kutina.

Studenti pravo na subvenciju mogu ostvariti na dva načina. Prvi je putem e-maila [email protected] na koji trebaju dostaviti ispunjen zahtjev (u Word formatu), potvrdu o statusu redovitog studenta za akademsku godinu 2021./2022. te kopiju osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu na području Grada Siska (u PDF ili jasnom JPG formatu). Nakon što zaprime potvrdu za subvenciju prijevoza, trebaju je isprintati te, ovisno o tome za kojeg su se prijevoznika odlučili, odnijeti je na blagajnu HŽ Putničkog prometa, Auto prometa Sisak ili Čazmatransa.

Ako studenti dolaze po potvrdu za subvenciju prijevoza osobno, tada potvrdu o statusu redovitog studenta za akademsku godinu 2021./2022. i kopiju osobne iskaznice (ili uvjerenje o prebivalištu na području Grada Siska) trebaju donijeti na privremenu adresu Grada Siska: Marijana Cvetkovića 8 u Sisak Capragu (zgrada bivše Postaje prometne policije) u vremenu od 8 do 16 sati. Nakon toga, s dobivenom potvrdom studenti idu na blagajnu HŽ Putničkog prometa, Auto prometa Sisak ili Čazmatransa.

Potvrdom za subvenciju prijevoza, koju uz navedene dokumente dobivaju od Grada Siska, studenti uz doplatu kupuju mjesečnu ili polumjesečnu kartu. Studenti koji ostvare pravo na subvenciju ulaze u popis korisnika koji vrijedi od 01. listopada 2021. do 30. lipnja 2022. godine te od 01. do 30. rujna 2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 044/635-516.