Sisačka bolnica bogatija za novi PCR uređaj

Njime će liječnici za samo jedan sat moći obaviti dijagnostičku obradu

Opća bolnica “dr. Ivo Pedišić” nabavila je novi PCR uređaj – Film Array. Aparat je vrijedan oko 400 tisuća kuna, a namijenjen je i za sindromski pristup u dijagnostici infektivnih bolesti te obuhvaća respiratorni panel uključujući koronavirs, pneumonia Panel plus, gastrointestinalni panel, panel za hemokulture, panel za meningitise i encefalitise.

Naime, u slučajevima koji zahtijevaju hitnu dijagnostičku obradu i hospitalizaciju, a kod kojih postoji sumnja na COVID-19, ovim novim aparatom, u jednom satu, liječnici će dobiti rezultate. Posljedično će se smanjiti broj dana ležanja, potrošnja rezervnih antibiotika, dijagnostička procedura i na kraju, ukupni trošak bolničkog liječenja.

S radom novog uređaja danas su se upoznali sisačko-moslavački župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec.