Sanira se stara škola u Donjoj Vlahiničkoj. Evo što će doći na njezino mjesto

Jedan dio objekta koji je u potpunosti neuporabljiv će se srušiti, dok će se ostatak adaptirati i privesti svrsi, poručio je gradonačelnik Josip Mišković prilikom posjeta gradilištu

U tijeku je sanacija objekta nekadašnje škole u naselju Donja Vlahinička koju izvode Komunalni servisi Popovača. Jedan dio objekta koji je u potpunosti neuporabljiv će se srušiti, dok će se ostatak adaptirati i privesti svrsi, poručio je gradonačelnik Josip Mišković prilikom posjeta gradilištu.

– Naime, jedan trgovački lanac iskazao je interes za ponovno otvaranje trgovine mješovitom robom, za čime i sami mještani Donje Vlahiničke unazad nekoliko godina izražavaju potrebu.

U sklopu rekonstrukcije objekta izvršit će se zamjena krovišta, izmjena dotrajalih instalacija i sanacija vanjske fasade, a uredit će se okoliš oko objekta te potrebna parkirališna mjesta.