“Proračun u malom” dostupan u svim jedinicama lokalne samouprave

U prostorijama Sisačko-moslavačke županije, župan Ivo Žinić predstavio je brošuru “Proračun u malom 2019. godine”.

Ovim jednostavnim i prihvatljivim oblikom informiranja, Županija nastoji obrazložiti prihode i rashode te projekte, koji se namjeravaju ostvariti. Brošura sadrži prikaz proračunskih prihoda i primitaka te plana rashoda i izdataka uz pojašnjenje samog proračuna. Ondje su sadržana i ulaganja kroz upravne odjele i njihove programe, projekte i aktivnosti, kojima se želi postići ravnomjeran razvoj Županije.

– Želimo da proračun Sisačko-moslavačke županije bude potpuno transparentan, da bude upotrebljen upravo za razvoj naše županije po svim segmentima. Brošura je otisnuta u 25 tisuća primjeraka i podijeljena na 11 poštanskih ureda. Kompletno stanovništvo svih 19 jedinica lokalne samouprave imat će mogućnost uvida i praćenja proračuna u malom, istaknuo je na predstavljanju župan Žinić.

Hrvatska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija