Privremena obustava gotovo svih ovrha

Posebne okolnosti trajat će tri mjeseca, uz mogućnost da ih Vlada produlji za još tri

Kao što smo prethodno izvještavali Sabor je, naime, dopunio Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, koji je stupio na snagu u četvrtak kada je objavljen u Narodnim novinama.

Posebne okolnosti trajat će tri mjeseca od toga dana, uz mogućnost da ih Vlada produlji za još tri. Fina će za trajanja posebnih okolnosti zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika, odnosno fizičke osobe.

Novozaprimljene osnove za plaćanje evidentirat će u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje, te će po njima postupati nakon što posebne okolnosti prestanu. Dok posebne okolnosti traju, Fina neće obračunavati kamatu koja je određena u osnovi za plaćanje niti zateznu kamatu

Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti možete pogledati OVDJE.