Pripremaju se izmjene detaljnog plana uređenja središta grada Kutine

Danas je na tu temu završila javnu rasprava
248534063_1206904003155581_5781813065263797249_nGrad Kutina

Proteklog je tjedna putem livestream servisa održana javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja središta grada Kutine. Nositelj izrade samog prijedloga izmjena je Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo koji je ujedno i tijelo koje je provelo postupak javne rasprave.

Odluku o izradi plana donijelo je Gradsko vijeće Grada Kutine 25. ožujka na 37. sjednici te  je plan objavljen u službenim novinama Grada Kutine broj 2/2021. Gradonačelnik je 15. listopada, također donio zaključak o utvrđivanju prijedloga V. ID DPU središta grada Kutine za javnu raspravu.

Plan je izradila tvrtka Gregurević & partneri čiji je predstavnik, ovlašteni arhitekt i odgovorni voditelj izrade plana Hrvoje Vidaković predstavio plan javnosti.

Nakon samog izlaganja utvrđeno je kako nisu postavljena pitanja u vezi plana. Javna rasprava bila je otvorena 8 dana, od 20. listopada do danas. Javni uvid u prijedloga plana mogao se izvršiti u prostorijama Grada te je bio dostupan javnosti i putem MREŽNIH STRANICA.

Grad
Hrvatska
Kutina
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija