Pregledano 37.516 oštećenih objekata, preostalo 2.124

Šteta od potresa prijavljena je na sveukupno 39.640 objekata

Robert Anić/PIXSELL

U Sisačko-moslavačkoj županiji nastavlja se pregled kuća oštećenih u potresima, do sada je prijavljeno 39.640, a pregledano 37.516 objekata, iščitava se iz ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 412, a neuporabljivo zbog oštećenja 4195 objekata.

Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled za 3 682 objekta, a privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije na  4 454 objekta.

Uporabljivo bez oštećenja je 695, uporabljivo bez ograničenja 7 277, a uporabljivo s preporukom o postupanju 16 801 do sada pregledanih objekata, navode iz županije.