Prapovijesni ostatci s lokaliteta Kozarice-Kornjaš predstavljeni u Zavičajnom muzeju Grada Novske

Zavičajni muzej Grada Novske i “Zbirka Sajko” od nedavno su bogatiji ostatcima pronađenima na lokaciji Kozarice-Kornjaš.

Riječ je o predmetima iz lasinjske kulture, koji govore o postojanju života u novljanskom području i znatno dublje u povijest, nego što se do sada smatralo. Uz prapovijest, na ovoj intrigantnoj arheološkoj lokaciji pronađeni su, također ostatci iz razdoblja kasnog srednjeg vijeka, a sama pozicija nalazišta otkrivena je prošle godine tijekom pregleda terena južno uz cestu Kozarice-Novi Grabovac i 500 metara sjeverno od potoka Subocka.

– Većina arheoloških struktura smještena je na zaravnjenom dijelu uzvišenja, širine stotinjak metara, dok se na padini koja se strmo spušta prema jugu, strukture i pokretni nalazi pojavljuju samo sporadično. Nalazi ulomaka keramičkog posuđa, od kojih je jedan ukrašen ubadanjem, kao i kamene izrađevine ukazuju da se na ovoj poziciji nalazilo naselje bakreno dobne lasinjske kulture, datirane u razdoblje između 4350. i 3900. godine prije Krista, objasnio viši kustos Arheološkog muzeja Grada Zagreba Ivan Drnić, koji je većinu predmeta osobno darovao novljanskom muzeju.

Grad
Hrvatska
Novska
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija