Potpisan sporazum o sufinanciranju obnove tribina

velika_ludina

Župan Ivo Žinić i načelnik Dražen Pavlović potpisali su sporazum po kojem će županija  Sisačko- moslavačka županija sufinancirati obnovu tribina vrijednu 80 tisuća kuna na igralištu Sokol-a. Na potpisivanju su bili nazočni i zamjenik župana Roman Rosavec, zamjenik načelnika Dražen Kralj, predsjednik vijeća općine Velika Ludina Vjekoslav Kamenšćak, predsjednik NŠK Sokol Dejan Faltis te članovi uprave Sokola.(www.opcina-vludina.hr)

Hrvatska
Općina
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija
Velika Ludina