Posjetiteljski centar Crna roda Osekovo otvoren za posjetitelje

Posjetiteljski centar Crna roda smješten je na ulazu u retenciju Lonjskog polja
posjetiteljski centar crna roda

U Osekovu, naselju na području grada Popovača, s radom za posjetitelje započeo je  Posjetiteljski centar Crna roda.

Posjetiteljski centar Crna roda smješten je na ulazu u retenciju Lonjskog polja. U njemu se nalaze multimedijalna dvorana za 50 osoba, galerijski prostor, interpretacijski sadržaji, suvenirnica i sanitarni čvor, a na vanjskom prostoru nalaze se edukativni sadržaji, parkiralište kao i prostor za odmor.

Sisačko-moslavačka županija

Osim suvenira, posjetitelji u suvenirnici mogu kupiti turističku kartu, publikacije i različite tiskovine o Parku, stručnu literaturu, digitalne zapise, razglednice, majice i slično. Ovdje se može iznajmiti obični bicikl, električni bicikli i kanu te dogovoriti vožnja solarnim čamcima ili brodom po rijeci Savi. Iz prijamnog centra kreće staza prema rijeci Lonji uz koju postoji vidikovac i odmorište.

Gradnja Posjetiteljskog centra Crna roda financirana je u sklopu projekta “Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje izgradnjom Posjetiteljskog centra ‘Crna roda’ Osekovo” iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sisačko-moslavačka županija

Partneri na projektu su Sisačko-moslavačka županija i Grad Popovača, a ukupna vrijednost projekta je 20.315.914,88 kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 12.826.999 kuna.

Događanja
Grad
Hrvatska
Popovača
Sisačko-moslavačka županija