Održana 27. sjednica Gradskog vijeća

Popovački vijećnici usvojili rebalans proračuna: Prihodi povećani za 83 tisuće eura, rashodi manji za 400 tisuća eura

Gradonačelnik Josip Mišković istaknuo je da se kod prihoda poslovanja najviše očekuje porast prihoda od poreza kao rezultat povećanja plaća na području Grada Popovače i smanjenja nezaposlenosti
gradsko vijeće grada popovače

Gradsko vijeće Grada Popovače na jučer održanoj sjednici većinom je glasova usvojilo I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu.

Po prvom rebalansu proračuna Grada Popovače, novi plan prihoda za 2023. godinu iznosi 13.193.244 eura što u odnosu na prvotni plan predstavlja povećanje od 83.568 eura. Ukupni rashodi poslovanja iznose 12.103.166 eura što je smanjenje plana rashoda za 412.931 eura. Obrazlažući prijedlog I. izmjena i dopuna ovogodišnjeg proračuna, gradonačelnik Josip Mišković istaknuo je da se kod prihoda poslovanja najviše očekuje porast prihoda od poreza kao rezultat povećanja plaća na području Grada Popovače i smanjenja nezaposlenosti.

– To potvrđuje i činjenica da je izvršenje prihoda od poreza u listopadu 2023. godine bila na 100 % realizacije prvotnog plana proračuna za 2023. godinu. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u odnosu na prvotni plan proračuna 2023. godine umanjeni su za 1.847.411 eura zato što su se uklonili pojedini prihodi kapitalnih pomoći iz proračuna za koje tijekom godine nije bilo otvorenih natječaja iz EU i nacionalnih fondova, neki prijavljeni projekti nisu prošli dok je za neke projekte odobreno manje sredstava nego što se očekivalo prijavom, objasnio je gradonačelnik dodajući da su ovim rebalansom u proračun uvršteni i neki realizirani, a prethodno neplanirani troškovi. Kako je zaključio, riječ je o realnom iznosu koji će se otprilike uspjeti realizirati.

U nastavku je većinom glasova usvojena i I. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Prijedlog ove odluke obrazložila je pročelnica Ivka Nikolić Jež naglasivši da se značajno smanjenje sredstava u odnosu na prvotni plan (stari plan u iznosu od 1.563.342 eura, a novi 716.410 eura) odnosi prije svega na činjenicu da se ne očekuje realizacija određenih projekata prijavljenih na različite natječaje. Napomenula je i da je u ovaj program uvrštena izgradnja pješačke staze u Podbrđu za koju je izabran izvođač, potpisan ugovor i izvršeno uvođenje u posao, no isti do danas nije krenuo s izvođenjem radova, odnosno ispostavio niti jednu situaciju.

Većinom glasova izglasane su i I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Pročelnica Nikolić Jež pojasnila je kako se povećanje s 2.885.407 eura na 3.810.562 eura odnosi prije svega na značajno povećane troškove sanacije šteta na javnim površinama nastalih uslijed elementarne nepogode, olujnog nevremena koje je zahvatilo ovo područje tijekom ljeta. Istaknula je da su ovim programom obuhvaćeni i veliki projekti čija je realizacija završena ili je u tijeku, kao što je sanacija mostova financirana iz Fonda solidarnosti, uređenje Trga I. u središtu Popovače kao i parkiralište iza nove gradske uprave.

Vijećnici su na 27. sjednici jednoglasno usvojili odluku o mjerama poticanja kupnje i izgradnje prve nekretnine za stanovanje na području Grada Popovače na temelju koje Grad nastavlja s isplatama potpora u iznosu od 4.000 eura mladima koji stječu vlastiti dom. Jednoglasno je izglasana i suglasnost za sklapanje predugovora o kupnji nekretnine.

– Nakon nekoliko održanih sastanaka u sjedištu INA-e, tvrtka je napravila procjenu nekretnine u središtu Popovače te se na temelju sklopljenog predugovora postigao dogovor o isplati objekta na rate. Želja i nastojanje Grada jest da u što skorijem roku realizira kupnju te nekretnine u koju se planira smjestiti nova Katolička gimnazija koja bi s radom trebala krenuti iduće školske godine, pojasnio je gradonačelnik.

Usvojena je i odluka o komunalnim djelatnostima, a kako je naglasila pročelnica Nikolić Jež, od bitnih odrednica njezina donošenja je obveza usklađivanja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, kao i promjene koje su nastupile u odnosu na gradsku odluku iz 2016. godine budući da su odlukama Gradskog vijeća neke od komunalnih djelatnosti u međuvremenu povjerene Komunalnim servisima d.o.o. Većinom glasova izglasana je i suglasnost za obnovu dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu Grada Popovače koja, kako je obrazložio gradonačelnik, znači određenu financijsku zaštitu koja se koristi u nepredviđenim situacijama i troškovima.

– Grad ispunjava redovito sve svoje obveze prema izvođačima. Pri realizaciji projekata financiranih iz, primjerice, Fonda solidarnosti ili nekog drugog izvora, najprije je potrebno platiti sve ispostavljene račune izvođača, a tek je potom moguće zatražiti povratih tih sredstava. Tako ovo dozvoljeno prekoračenje predstavlja određenu sigurnost ulaska u ovakve velike projekte, zaključio je Mišković.

Politika
Popovača